Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού 99.624,72 ευρώ

Πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

att00145

att00816

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact