ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΒΕΛΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.891,72  €

ΗΜ/ΝIA  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 05-10-2017

Λεπτομέρειες στα παρακάτω αρχεία

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2017

οικον.πρσφορα.ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν-4412_TEYD

Προηγούμενη ανάρτηση Ξεκίνησε σήμερα ο καθαρισμός στον Ζαπάντη!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact