ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.982,66 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00334

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00337

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00340

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00331

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00343

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ , ΠΡΟΥΠ: 39.998,12 € ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/01/2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact