ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 59.974,16 €

HM/NIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15-02-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 18.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact