ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»

Προϋπολογισμός έργου (με ΦΠΑ): 14.922,68 €

H/νία Διαγωνισμού: 12-09-2017

Λεπτομέρειες στα παρακάτω συνημμένα

ΜΕΛΕΤΗ 09-2017 ΔΗΜΟΤ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΚ ΒΕΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΒΕΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν-4412_TEYD EPOYLOSI

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Βέλου Βόχας κου Λιάκου Ευάγγελου του Αθανασίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact