Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου»

Πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία

ATT02141

ATT02143

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονoμικής Επιτροπής την 24η Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact