ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 6 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       Ζευγολατιό  23.02.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.    1578

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  27η   του μηνός   Φεβρουαρίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Περί αποδοχής κατανομής Α΄ δόσης έτους 2024, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων , ποσού 44.560,00€.

 

 

3.- Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη  στέγαση

μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού.

 

 

4.- Επικύρωση της υπ’αριθ. 77/2024 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου .

 

5.- Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2023-2024, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Πράσινο Σημείο – Πλατείες Ζευγολατιού» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

 

6.-Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Βέλου Βόχα» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ»,  Υποέργο 6 – Δράση 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και έγκριση μελέτης.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 41/2024 Α.Δ.Σ. “Περί αυτεπάγγελτης μεταφοράς υδρομέτρων σε μη προσβάσιμες ιδιοκτησίες ακινήτων.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact