ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΚΤΑΚΤΗ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         Ζευγολατιό, 29 Ιανουαρίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 776

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             

 

 

 

 

Καλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, η οποία θα διεξαχθεί την 30η Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 5056/2023, για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

 

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι αναγκαία η λήψη της απόφασης έως 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 72/2024 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact