ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ζευγολατιό, 18 Ιανουαρίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 447

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             

Προς

                                                                                                ► Τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Μανάβη

                                                                                                ► Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                ► Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, η οποία θα διεξαχθεί την 22a Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα ΚΑΠΗ Ζευγολατιού επί της οδού Νικηταρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 5056/2023, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 2. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Βέλου Βόχας στην Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.).
 3. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βέλου Βόχας στο Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
 4. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α.».
 5. Ορισμός δυο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές αυτών (ενός αιρετού και ενός υπαλλήλου), στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 6. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας.
 7. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας.
 8. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».
 10. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
 11. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων – Βιώσιμη Πόλη.
 12. Συγκρότηση επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».
 13. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης, αγοράς, ανταλλαγής, εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων.
 14. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 15. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Δούτσης

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

 1. Ορισμός υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των Τραπεζικών λογαριασμών.
 2. Ορισμός υπολογου και εκκαθαριστή των χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 3. Καθορισμός Κωδικών του προϋπολογισμού δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υλικών (αρ. 208 Ν. 4412/2016) και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (αρ. 219 Ν. 4412/2016), για το έτος 2024.

 

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Αγγελόπουλος

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

 

 1. Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143/2023).

 

 1. Έγκριση Οργανογράμματος για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Βέλου Βόχας», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρω, με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ08210041, αναδόχου Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.
 2. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 7ου τριμήνου για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας».
 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».
 4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 2ου και 3ου τριμήνου του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου».

 

Εισηγήτρια  η Αντιδήμαρχος κ. Βασιλική Ραπανάκη

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ :

 

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για το έτος 2024.

 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτσιούκος

 

 1. Στήριξη Ψηφίσματος της Ομοσπονδίας συλλόγων οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ).

 

Εισηγήτρια  η Αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Παπαλέκα

 

 1. Στήριξη Ψηφίσματος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

 

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Δούτσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΤΣΗΣ 

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact