ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ:6

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                                                

Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                                                                                                                                  Βραχάτι :29-01-2024

                                                    

 

 

ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ.

 

 1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
 2. ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 3. ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 4. ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 5. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6. ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα της  κοινότητας Βραχατίου, την 2η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Συγκρότηση σε σώμα των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».
 2. Ορισμός και εξουσιοδότηση δύο (2) μελών του διοικητικού συμβουλίου ως νόμιμων εκπροσώπων.
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικ.έτους 2024.
 4. Ορισμός εκπροσώπου για τη διαχείριση του λογαριασμού του ΝΠΔΔ που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς .
 5. Ενημέρωση για τους Ισολογισμούς – Απολογισμούς του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» από το 2018-2023.

 

 

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 

 

                                                                             ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact