ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 23 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Ζευγολατιό  06.06.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.    5113

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  7η   του μηνός   Ιουνίου  2024 , ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10.30  σε  συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Εξειδίκευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

Τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα λόγω των ημερομηνιών διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

3.- Υποβολή πρότασης στη Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με Άξονα προτεραιότητας «2.6 Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης του Δήμου Βέλου-Βόχας».

 

Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον καθ’ ότι θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα η πρόταση στο Υπουργείο, λόγω και της άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας του Δήμου μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 84/2024 ΑΔΣ “Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 (2η).”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact