ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 10 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                 Ζευγολατιό  21.03.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.    2328

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  21η   του μηνός   Μαρτίου 2024 , ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 10.30  σε  συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Πολυετής  προγραμματισμός  ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028.

 

Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον, λόγω της καταληκτικής  ημερομηνίας (22.03.2024) για αποστολή των στοιχείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 41/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων».

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact