ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 14 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                  Ζευγολατιό  18.04.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.    3317

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  19η   του μηνός   Απριλίου  2024 , ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2024 (1η-Υποχρεωτική).

 

2.- Εισήγηση έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων συνεργείου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Βλασίου Τσάτσαρη επί δημοτικής οδού στην Κοινότητα Βραχατίου του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

3.- Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην συζήτηση ενστάσεων

ενώπιον του ΕΦΚΑ

 

Τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact