ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 06-06-2024
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 81/2024 ΑΔΣ “: Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου Βόχας, λόγω ανεξαρτητοποίησης και τροποποίηση της αριθμ. 09/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ορθή Επανάληψη.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact