ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

Untitled attachment 00022

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης MAΡΤΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact