ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Untitled attachment 00049

Untitled attachment 00046

Untitled attachment 00043

Untitled attachment 00040

Untitled attachment 00031

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact