ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αναλυτική πληροφόρηση στο παρακάτω συνημμένο:

Untitled attachment 00013

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΜΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact