ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     ΖΕΥΓΟΛΑΤIO 29/03/2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                 ΑΠ :221

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2741360520

6944460403

 

 

 

 

Καλείσθε την Τρίτη  2 Απριλίου 2024 ώρα 13.30 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ σε συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.- Αποδοχή 1ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2024, ποσού 26.763,93 ευρώ και αντίστοιχα κατανομή στις Σχολικές Κοινότητες.

 

2.- Έγκριση διενέργειας προμήθειας Πετρελαιοειδών έτους 2024.

 

3.- Συζήτηση επί τροποποίησης της υπ’αριθ. 228/01.09.2023 σύμβασης μίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Βέλου

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 51/2024 ΑΔΕ “Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025-2028.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact