ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.:   3/28.03.2024                                                                                                                                                                       Προς:

Πληροφορίες:Παν.Μπακώλη                                                                                                                                                                              Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

Τηλ: 2741360520                                                                                                                                                                                                     Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Βέλου-Bόχας

                                                                                                                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε για  πρώτη   φορά την 1η    Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 , για τακτική συνεδρίαση δια ζώσης , στην αίθουσα ΚΑΠΗ επί της οδού Νικηταρά στο Ζευγολατιό  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση θεμάτων που αφορούν:

 

1.- Αποδοχή 1ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2024, ποσού 17.729,23 ευρώ και αντίστοιχα κατανομή στις Σχολικές Κοινότητες.

 

2.- Έγκριση διενέργειας προμήθειας Πετρελαιοειδών έτους 2024.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπή                                                       

 Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                Βέλου-Βόχας       

 

 

     ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact