ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 12]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          Ζευγολατιό  05.04.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.    2822

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την    του μηνός   Απριλίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Περί ορισμό δικηγόρου, προκειμένου να αναλάβει το έργο της εύρεσης των στοιχείων των ιδιοκτητών (ονόματα, διευθύνσεις, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.) των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων προς καθαρισμό για λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5075/2023.

 

4.- Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 33 Α/2024 ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου.

 

 

5.-Περί ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. 44/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 57/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση δήμου Βέλου- Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας»”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact