ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 13]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Ζευγολατιό  12.04.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.   3065

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  16η   του μηνός   Απριλίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες (αποστολή ειδοποιητηρίων τελών) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

 

4.- Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4ου τριμήνου του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου»

 

 

5.- Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 8ου τριμήνου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου – Βόχας».

 

6.- Ανάληψη της υποχρέωσης του Δήμου Βέλου Βόχας ως Δικαιούχου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ» για την χρονική περίοδο  2023-2024.

 

7.- Εξειδίκευση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024.

 

8.-  Έγκρισης απολογισμού (Εσόδων- Εξόδων) Δήμου, οικ. έτους 2023.

 

9.- Επικύρωσης της υπ’αριθ. 131/10.04.2024 απόφασης Δημάρχου «Περί ορισμού δικηγόρου».

 

10.- Εισήγηση περί τροποποίησης κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

11.- Εισήγηση περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

12.- Περί αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου επί της αριθ. 625/31.01.2023 αίτησης και ορισμός δικηγόρου για ενέργειες.

 

13.- Περί αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου επί της αριθ. 44/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου  και ορισμός δικηγόρου για ενέργειες.

 

14.- Εισήγηση αποδοχής ή μη πρότασης συνεργασίας με την εταιρεία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» – RECYCOM, με σκοπό τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact