ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 16]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ζευγολατιό  26.04.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.   3677

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  30η   του μηνός   Μαΐου  2024 , ημέρα Μ.Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης απόδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες και δαπάνες διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier.

 

4.- Περί απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες (αποστολή ειδοποιητηρίων τελών) και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου.

 

5.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες (αποστολή ειδοποιητηρίων τελών) και ορισμός του υπόλογου υπαλλήλου.

 

6.- Εισήγηση έγκρισης εσόδου- εξόδου οχημάτων εργοστασίου παραγωγής χυμού  σταφίλης με όνομα «ΟΙΝΟΧΥΜ ΙΚΕ» επί αγροτικής οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Καλούπια» στο Ζευγολατιό Κορινθίας (Αγ.Μαρίνα).

 

7.- Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου».

 

8.- Παροχή Πάγιας Προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Βέλου- Βόχας, για το έτος 2024.

 

9.- Τροποποίηση ΟΠΔ , βάσει της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Δήμου, οικ. έτους 2024.

 

10.- Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (αναψυκτήριου) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας Δήμου Βέλου- Βόχας.

 
 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 84/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2024(1η Υποχρεωτική).”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact