ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 17]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Ζευγολατιό  02.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.   3892

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την    του μηνός   Μαΐου  2024 , ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Έκθεση Εσόδων- Εξόδων  Α΄ τριμήνου 2024, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2024.

 

4.- Περί διαγραφής ή μη οφειλών τελών ύδρευσης, ΤΑΠ, τελών λαϊκής ,  κλπ».

 

5.- Περί έγκρισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις- παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Βέλου- Βόχας για το χρονικό διάστημα από 30/04/2024  έως  31/05/2026.

 

 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 99/2024 ΑΔΕ “Παροχή πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Βέλου- Βόχας, για το έτος 2024.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact