ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ 9]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    Ζευγολατιό  15.03.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.    2210

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  19η   του μηνός   Μαρτίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Περί διαγραφής ή μη οφειλών τελών ύδρευσης, ΤΑΠ, τελών λαϊκής ,  κλπ.

 

3.- Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Νίτερου Ασπασίας, επί δημοτικής οδού στην Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

4.- Εισήγηση περί κοπής δένδρου.

 

5.- Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Βοχαικού».

 

6.- Περί αξιοποίησης Δημοτικών Υποδομών για δημιουργία Σταθμών Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact