ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ:66

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                                                

Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                                                                                               Βραχάτι :11-04-2024

                                                           

ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ.

 

  1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
  2. ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  3. ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  4. ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  5. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  6. ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του  Ζευγολατιού, την 15η  του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα :

 

  1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας και του ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.

Ο. Τ.Α. , για τη μελέτη: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ».

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

    ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 63/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact