ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          ΖΕΥΓΟΛΑΤIO 01/02/2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                        ΑΠ :220

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2741360520

6944460403

 

 

 

 

Καλείσθε την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 ώρα 13.30 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ σε συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής σε Σώμα .

 

2.Εξουσιοδότηση Προέδρου και Διευθυντών Σχολικών Κοινοτήτων για συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς .

 

 

                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Προηγούμενη ανάρτηση Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλία»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact