Προσκόμιση δικαιολογητικών επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων ακαδημαϊκου έτους 2023-2024

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας Μαρία Καλλίρη προσκαλεί τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου-Βόχας και επέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2023 βαθμολογία 18.000 μορίων και άνω, να προσκομίσουν έως και την 4η Δεκεμβρίου 2023 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο mail: d.nastos@1306.syzefxis.gov.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 200 06 τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωσης επιτυχίας από την αρμόδια δημόσια αρχή (Δ/νση Λυκείου ή Δ/νση Δευτ/μιας Εκπαίδευσης) στην οποία θα αναγράφονται τα μόρια εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 2023 – 2024.
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Δήμου Βέλου-Βόχας

προκειμένου να λάβουν χρηματική επιβράβευση συνολικού ποσού 6.000,00 ευρώ και έως 12 αριστούχοι μαθητές/τριες, με ανώτερο ποσό τα 500,00 ευρώ ανά αριστούχο, καθώς επίσης και έπαινο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αριστούχων είναι μεγαλύτερος των 12 το ποσό μειώνετε αναλόγως.

Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης επιβράβευσης.

 


Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact