Προσλήψεις στον Δήμο Βέλου-Βόχας

Εκδόθηκε σήμερα το πρωί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την νέα κοινωφελή εργασία σε 274 δήμους της χώρας και 24.251 προσλήψεις με οκτάμηνα. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 10:00 σήμερα το πρωί και η ηλεκτρονική αίτηση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι.

 

Για το Δήμο Βέλου Βόχας έχουν προκηρυχθεί 54 θέσεις εργασίας ως κατωτέρω:

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, (ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ), 7 ΘΕΣΕΙΣ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ», ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ, ΘΕΣΕΙΣ 18
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ 9
 • ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ», ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ», ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ», ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ», ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΩ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ 1
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ 1.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο site του OAEΔ.

Προηγούμενη ανάρτηση Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact