ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ Δήμου Βέλου-Βόχας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2018 ΤΕΛΙΚΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30-03-2017

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_signed

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact