Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

[ 21 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                Ζευγολατιό  30.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.    4765

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  31η   του μηνός   Μαΐου  2024 , ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10.00  σε  συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Περί τροποποίησης σύμβασης για υπηρεσίες συμβούλου της πράξης «Δράσεις

Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Βέλου- Βόχας».

 

2.-Περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, για την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου

Βέλου- Βόχας.

 

Τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα λόγω των καταληκτικών προθεσμιών για την διεκπεραίωσή τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29-5-2024)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact