Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ Σ 28 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2742360302

Σας  αποστέλλονται  πρόσκληση και εισηγήσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 28ης Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στο Ζευγολατιό .

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 23/02/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η κάτωθι  γνωμοδότηση  είναι η εισήγηση για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η μελέτη που σας αποστέλλεται βρίσκεται στην Τεχνική Υπηρεσία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Βραχάτι: 27-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.:  Δ.Υ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση     : Σπ. Κοκκώνη 2

Τ.Κ.               : 20001-Ζευγολατιό

Πληρ.            : Δ. Πολίτης                               

Τηλέφωνο      : 27410-55274

FAX               : 2741300500                           Προς :1.Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας

Ζευγολατιού

  1. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμου Βέλου-Βόχας

 

Θέμα: Γνωμοδότηση περί κανονιστικής απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης και δέσμευση θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα του Δήμου

 

Σχετ. :1. Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιοχής Ζευγολατιού «Συγκοινωνιακή Μελέ-

τη στο Τ.Δ. Ζευγολατιού για το τμήμα από Ν.Ε.Ο. έως Π.Ε.Ο.» από την ομάδα

μελέτης «Θ. Βλαστού, Ευθ. Μπακογιάννη και Α. Βάσση» από το 2009

  1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Δήμου Βόχας) με αριθμό13/106/01-07-

2009 περί έγκρισης και παραλαβής «Συγκοινωνιακή Μελέτη στο Τ.Δ. Ζευγολατιού

για το τμήμα από Ν.Ε.Ο. έως Π.Ε.Ο.»

  1. Την υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευ-

γολατιού.

  1. Την υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευ-

γολατιού.

 

 

Η οδός Σπ. Κοκκώνη στο Ζευγολατιό Κορινθίας έχει κυμαινόμενο πλάτος από 10,00μ. έως 8.10 μ. στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Νικηταρά (εικόνα 4). Από τον δρόμο αυτό διέρχεται υπεραστική συγκοινωνία και πρόσφατα στο ισόγειο και στον όροφο του κτιρίου με τον αριθμό 2 επί της ανωτέρω οδού, λειτουργούν το γραφείο Δημάρχου και οι υπηρεσίες του Δήμου.  Ιδιαίτερα από το τμήμα της εν λόγω οδού και διαμέσου της οδού Νικηταρά (που είναι μονόδρομος από την οδό Σπ. Κοκκώνη έως την οδό Παπαπιτσώνη) διέρχονται τα αυτοκίνητα που έχουν προορισμό το κέντρο του Ζευγολατιού. Στην οδό Νικηταρά και από την διασταύρωσή της με την οδό Σπ. Κοκκώνη και προς βορρά κάθε Παρασκευή λειτουργεί η λαϊκή αγορά.

Στην μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων «Συγκοινωνιακή μελέτη στο Τ.Δ. Ζευγολατιού για το τμήμα από Ν.Ε.Ο. έως Π.Ε.Ο.» από την ομάδα μελέτης «Θ. Βλαστού, Ευθ. Μπακογιάννη και Α. Βάσση» το 2009, ο δρόμος αυτός είναι τμήμα του εσωτερικού δικτύου και προτείνει «παράλληλα με το μέτρο των δακτυλίων και τη συστηματική μονοδρόμηση ολόκληρου του δικτύου» μεταξύ των οποίων και η οδός Σπ. Κοκκώνη (σελ. 27, Τεχνικής Έκθεσης της μελέτης) με τις προτεινόμενες διατομές (Εικόνες 1,2,3) :

Εικόνα 1 : Απόσπασμα από το σχέδιο 4 «ΔΙΑΤΟΜΕΣ»

 

 

Εικόνα 2 : διατομή Δ-6 (σχέδιο 6 – τεύχος Διατομές

της μελέτης)

 

 

Εικόνα 3 : διατομή Δ-7 (σχέδιο 7 – τεύχος Διατομές

της μελέτης)

Επειδή :

Α) οι μονοδρομήσεις για να υλοποιηθούν πρέπει να γίνουν μεγάλης έκτασης έργα όπως πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις κ.λπ.

Β) με το 3 σχετικό το Τοπικό συμβούλιο Ζευγολατιού αποφάσισε μέχρι νεότερου να μην συνεχιστεί η φάση της μελέτης που αφορά τις μονοδρόμησεις

Γ) με το 4 σχετικό εκ νέου το Τοπικό Συμβούλιο Ζευγολατιού προτείνει την απαγόρευση στάθμευσης στην βόρεια παρειά της οδού Σπ. Κοκκώνη στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Νικηταρά και

Δ) το συνεχιζόμενο κυκλοφορικό πρόβλημα στο τμήμα της εν λόγω οδού

 

Εισηγούμαστε

 

Βραχυπρόθεσμα και μέχρι την λήψη απόφασης για συνέχιση της  φάσης της μελέτης που αφορά τις μονοδρομήσεις και την εύρεση των αντίστοιχων οικονομικών πόρων για την υλοποίησή της, προτείνεται :

  1. Η Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της οδού Σπ. Κοκκώνη στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Νικηταρά με την τοποθέτηση των πινακίδων (Ρ40+Πρ4α), (Ρ40+Πρ4β), (Ρ40+Πρ4γ). Στην ίδια πλευρά να εφαρμοστεί  συνεχόμενη κίτρινη διαγράμμιση πλάτους 20 εκ. βλ. εικόνα 4
  2. Λόγω της ύπαρξης του Δημαρχείου στην βόρεια πλευρά στον αριθμό 2, προτείνεται η δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης (2 θέσεις 2Χ5 μ.) διαγραμμισμένες με συνεχόμενη λευκή γραμμή και τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ70 με την ένδειξη «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΗΜΟΥ» στην νότια πλευρά της οδού

 

Εικόνα 4 : Προτεινόμενες ρυθμίσεις (οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση)

 

Καλείται ο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού να γνωμοδοτήσει και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Ο Αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας

 Χαράλαμπος Τανισχίδης

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Δήμου Βέλου-Βόχας

Τηλ.: 2741360537

Email:dxpol@vochas.gov.gr

A κατανομή 2018 για Σχολεία image001

image006

Εισηγήσεις Φεβρουαρίου 2018

Ισολογισμός 2011

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός έναρξης ΑΝΕΛΙΞΗ

Κανονισμός εμποροπανηγύρεων

Πρόσκληση ΔΣ Φεβρουαρίου 2018

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact