Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017 του Δήμου Βέλου-Βόχας

Λεπτομέρειες στα παρακάτω συνημμένα

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν_4412

2. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΡΘΡΟΥ 118 Ν_4412

 

Προηγούμενη ανάρτηση 7 γαλάζιες σημαίες για παραλίες της Κορινθίας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact