Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής

[ 2 ]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ζευγολατιό  26.01.2024 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              Αριθ. Πρωτ.    749

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                      

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  30η   του μηνός   Ιανουαρίου 2024 , ημέρα  Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.-  Περί εγκρίσεως εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμού υπόλογων υπαλλήλων για την πληρωμή : α] Ταχυδρομικών τελών, β] Ταχυδρομικής θυρίδας και γ] Τη διακίνηση εγγράφων με εταιρεία  courier.

 

3.- Περί έγκρισης του υπ’αριθ. 2/2024 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων»

 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ; – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ!

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact