Πρόσκληση και εισηγήσεις για τη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγήσεις 30 ιουλίου

 

 

 

Πρόσκληση 30 Ιουλίου

Προηγούμενη ανάρτηση Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact