Πρόσκληση και εισηγήσεις για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 ώρα 20,00

Εισηγήσεις Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση συμβουλίου Οκτωβρίου

Προηγούμενη ανάρτηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ ΄΄, ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact