Πρόσκληση και συνεδρίαση για την 26η Ιουνίου 2017

Για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λεπτομέρειες στα παρακάτω συνημμένα

Πρόσκληση Ιουνίου 2017

Εισηγήσεις Ιουνίου 2017

Προηγούμενη ανάρτηση Επιχορήγηση, από τον ΕΛ.Γ.Α., τοποθέτησης αντιχαλαζικών διχτυών ή αντιβροχικών μεμβρανών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact