Πρόσκληση προς δημοτικούς συμβούλους στην τακτική συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 20η Μαρτίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση  τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (2η)
2. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις
3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.
4. Διαγραφή οφειλών
5. Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ  (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων)
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νεράντζας»
7. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου» (Α.Μ. 19/2012)
8. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Έργα δημοτικής οδοποιίας Βραχατίου» (Α.Μ. 8/2013)
9. ’Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Υδρευτικά Έργα (Ενοποίηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βραχατίου-Ζευγολατιού)»
10. Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων Δήμου»
11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κοινοχρήστου χώρου Δήμου»
12. Έγκριση συμμετοχής στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με τον διακριτό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
  1. Ν.Π.Δ.Δ.
13. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» έτους 2017 (1η)
  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Σ.Τ.Ο.)
15. Προγραμματισμός πρόσληψης ημερομίσθιου προσωπικού έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4071/2012
16. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017
17. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ έτους 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΡΑΛΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 20η Μαρτίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact