Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονoμικής Επιτροπής την 24η Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  19-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 855

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την  24η   του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα:

 1.-  Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/17-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα συνδέσεων αποχέτευσης ΔΚ Βέλου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

2.- Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ.1/19-01-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα σχολικών κτιρίων ΔΕ Βόχας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

3.- Περί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για πληρωμή ταχυδρομικών τελών, ταχυδρομικής θυρίδας και διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση 18ης Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact