Πρόσκληση προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Απριλίου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την 21η του μηνός Απριλίου  2017 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό για συνεδρίαση έκτακτη  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί εξέτασης ένστασης κατά του υπ΄αριθ. 1/06-04-2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα Επούλωσης λάκκων Δήμου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση “Της θάλασσας και τ’ουρανού”: συναυλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact