Πρόσκληση προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 24η Απριλίου 2017

Καλείσθε για πρώτη φορά την  24η του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική  σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 1.-  Περί έγκρισης παράτασης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για απόδοση δαπανών ταχυδρομικών τελών και διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier.

2.-  Έκθεση εσόδων – εξόδων  A΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του                    προϋπολογισμού έτους 2017.

3.-   Περί ορισμού δικηγόρου για τη διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της οδού Καραϊσκάκη για τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών του ακινήτου με ΚΑΕΚ 280180210012, που περιλαμβάνει την οδό Καραϊσκάκη.

4.- Περί ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2017.

5.- Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου και να καταθέσει προτάσεις εκ μέρους του για την αγωγή (αναγνωριστική αγωγή κυριότητας των Παναγιώτη Παντζίκα και Νικολάου Παντζίκα, κατά του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου .

6.- Περί έγκρισης των υπ’αριθ.1/13-04-2017 και 2/19-04-2017 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των ΝΠΔΔ, έτους 2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.                            

                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Απριλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact