Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζευγολατιό  23-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. 18523

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                 

ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε για πρώτη φορά την 30η    του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.- Περί έγκρισης απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής για απόδοση δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

2.-  Περί έγκρισης απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής για απόδοση δαπανών ταχυδρομικών τελών και

δαπανών διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier.

3.- Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ.5/2016 επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου ‘Έργα διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Χαλκείου’,  προϋπολογισμού 29.995,04 €   με ΦΠΑ.

4.- Περί ανατροπής αναλήψεως υποχρέωσης οικ. έτους 2016.

 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.

                            ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δήμου Βέλου Βόχας την 28η Δεκεμβρίου ώρα 20.30

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact