Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δήμου Βέλου Βόχας την 28η Δεκεμβρίου ώρα 20.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ζευγολατιό 23 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ.:  18532
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς
Τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ.  …………………………………………….

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 28η Δεκεμβρίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση ειδική σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 67 και 266  του  Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 158 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των  παρακάτω  θεμάτων :

1.    Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου  οικον.  έτους 2017
2.    Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού οικον. έτους 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Συνημμένα τα παρακάτω

proupologismos-exodon-dimou-2017

synoptiki-katastasi-proupologismou-dimou-2017

proupologismos-exodon-limenikou

synoptiki-katastasi-proupologismou-limenikou
att00013

proupologismos-esodon-dimou-2017

proupologismos-esodon-limenikou

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δήμου Βέλου Βόχας την 28η Δεκεμβρίου ώρα 20.00

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact