Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δήμου Βέλου Βόχας την 28η Δεκεμβρίου ώρα 20.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ζευγολατιό 23 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ.:  18531
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς
Τον Δημοτικό Σύμβουλο
κ.  …………………………………………….

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 28η Δεκεμβρίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση  τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

1.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.    Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
2.    Παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας

2.    Ν.Π.Δ.Δ.

3.    Έγκριση προϋ/σμού  & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Συνημμένα τα παρακάτω

isigisis-28-12-2016

proupologismos-exodon-limenikou

proupologismos-esodon-limenikou

synoptiki-katastasi-proupologismou-limenikou

proupologismos-exodon-dimou-2017

proupologismos-esodon-dimou-2017

synoptiki-katastasi-proupologismou-dimou-2017

att00013

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων Δ.Σ. της 21ης Δεκεμβρίου 2016 κατά την 17η τακτική συνεδρίαση

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact