Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

[ 22]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                     Ζευγολατιό  31.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.   4842

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την    του μηνός   Ιουνίου  2024 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Περί έγκρισης απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες και δαπάνες διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier  και απαλλαγή των υπόλογων υπαλλήλων.

 

4.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες και δαπάνες διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier  και ορισμός των υπόλογων υπαλλήλων.

 

5.- Περί αποδοχής παραχώρησης και έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου χωρίς την καταβολή μισθώματος.

 

6.- Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ».

 

7.- Περί ορισμού δικηγόρου για διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών κοινόχρηστων χώρων Δήμου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact