Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

[ 18]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                              Ζευγολατιό  16.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.   4214

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                     

ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Προς : τα Μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής        

 

       Καλείσθε για πρώτη φορά την  20η   του μηνός   Μαΐου  2024 , ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11.00  σε  συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

 

1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 

2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024.

 

3.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για τέλη διέλευσης διοδίων και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

 

4.- Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ΧΕΠροπληρωμής για δαπάνες ΚΤΕΟ των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

 

5.- Περί τροποποίηση της υπ’αριθ. 193/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου.

 

6.- Περί αποδοχής ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου επί εξώδικης δήλωσης- διαμαρτυρίας του συνεταιρισμού «ΑΠΕΣΣΑΣ».

 

7.- Περί ορισμού δικηγόρου για αναγγελία απαιτήσεων πτώχευσης Π.Π.    

 

 

 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 105/2024 ΑΔΕ “Περί διαγραφής ή μη οφειλών τελών ύδρευσης, ΤΑΠ, τελών λαϊκής κλπ.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact