Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ:78

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                                                

Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»                                                                                                       Βραχάτι :13-05-2024

                                                           

ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ.

 

  1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
  2. ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  3. ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  4. ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  5. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  6. ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του  Ζευγολατιού, την 17η  του μηνός Μαϊου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα :

 

  1. 1. Περί αιτήσεως της «ΛΟΥΤΑΣ Β.-ΒΕΡΒΕΡΑΣ Ν.-ΔΑΛΜΑΚΗ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης, για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών-ομπρελών κ.λ.π. το έτος 2024.
  2. Περί αιτήσεως της «ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενης, για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών-ομπρελών κ.λ.π το έτος 2024.
  3. Περί αιτήσεως του Μπαχταλιά Παναγιώτη του Βλασίου για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την τοποθέτηση ξαπλωστρών-ομπρελών κ.λ.π. το έτος 2024.
  4. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικ.έτους 2024.

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

        ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη Δημάρχου δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Νεράντζας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact