Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       ΖΕΥΓΟΛΑΤIO 31.05.2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                 ΑΠ :224

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2741360520

6944460403

 

 

 

 

Καλείσθε την Τετάρτη  05 Ιουνίου 2024 ώρα 13.30 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ σε συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.-  Περί  της αποδοχής  της 2ης δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2024, ποσού

26.763,93 ευρώ και αντίστοιχα κατανομή στις Σχολικές Κοινότητες.

 

  1. -Έγκριση δαπανών για εργασίες που έχουν διεκπεραιωθεί στα σχολεία.

 

  1. Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού, περί μείωσης μισθώματος .

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 124/2024 Α.Δ.Ε. “Περί τροποποίησης σύμβασης για υπηρεσίες συμβούλου της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Βέλου- Βόχας.”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact