Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου- Βόχας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.:   5/03.06.2024                                              Προς:

Πληροφορίες:Παν.Μπακώλη                               Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

Τηλ: 2741360520                                                   Δευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Βέλου-Bόχας

                                                                                                                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε για  πρώτη   φορά την 5η    Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.30 , για έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά)   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση θεμάτων που αφορούν:

 

1.- Περί  της αποδοχής  της 2ς δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2024,

ποσού 17.729,23 ευρώ και αντίστοιχα κατανομή στις Σχολικές Κοινότητες.

 

Το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον προκειμένου να γίνει άμεσα η κατανομή και η απόδοση των ποσών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

 

                                                       Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπή                                                 

       Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                Βέλου-Βόχας       

 

      ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact