Πρόσκληση του Δημ. Συμβουλίου την 28η Απριλίου 2017

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 28η Απριλίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση  τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του  Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου έτους 2017 (3η)
2. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων
3. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας του Δήμου με ίδια μέσα
4. Έγκριση συνδρομής υλοποίησης προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»
5. Έγκριση μίσθωσης δικτύου μεταφοράς νερού ύδρευσης Δ.Κ. Ζευγολατιού
  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Αλλαγή χρήσης του υπ΄αριθ. ΚΗΙ 5508 απορριμματοφόρου αυτ/του σε ανοικτό φορτηγό ανατρεπόμενο
7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς δρόμου στην περιοχή «ΚΑΤΣΑΒΟΡΑ» Τ.Κ. Ελληνοχωρίου
8. Έγκριση κανονιστικής απόφασης καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων στο κέντρο της Τ.Κ. Χαλκείου
9. Αποδοχή των όρων σύμβασης με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.» και τον διακριτό τίτλο «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ»
10. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργων

 Ν.Π.Δ.Δ.

11. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
12. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
13. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
  1. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
15. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την

συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

16. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Καραγκούνη Χρυσοβαλάντη

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΙΧΑΗΛ ΣΔΡΑΛΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Εισηγήσεις θεμάτων Δημ. Συμβουλίου 28ης Απριλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact