Πρόχειρο Πρακτικό Μαρτίου 2018

Πρόχειρο Πρακτικό Μαρτίου 2018

Προηγούμενη ανάρτηση Προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου και των ΝΠΔΔ έτους 2018

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact